Štandardy kvality

Strategická vízia, poslanie, ciele v ZSS Hrabiny - dokument - TU

Etický kódex zamestnanca ZSS Hrabiny - dokument - TU

VP č. 55 Tvorba individuálnych plánov príjmateľa sociálnej služby - dokument -  TU

VP č. 57 Smernica o ochrane a dodržiavaní ľudských práv a slobôd v ZSS Hrabiny Nová Baňa  - dokument -  TU

VP č. 58 Určenie postupov a pravidiel prevencie krízových situácií, určenie postupov a pravidiel  pri používaní prostriedkov netelesného a telesného obmedzenia - dokument - TU

VP č. 61 Koncepcia rozvoja ZSS Hrabiny - dokument - TU