O nás

Zariadenie sociálnych služieb Hrabiny, Nová Baňa je zriadený Banskobystrickým samosprávnym krajom ako rozpočtová organizácia.

Kapacita zariadenia je 128 miest z toho:

Domov sociálnych služieb - ambulantná forma = 17 miest
Domov sociálnych služieb - týždenná forma= 24 miest
Domov sociálnych služieb – celoročná forma = 38 miest
Špecializované zariadenie – ambulantná forma = 3 miesta
Špecializované zariadenie – týždenná forma = 3 miest
Špecializované zariadenie – celoročná forma = 32 miesta
Zariadenie podporovaného bývania – pobytová forma = 4 miesta
Rehabilitačné stredisko – ambulantná forma = 7 miest

Prioritou zariadenia, Zariadenia sociálnych služieb Hrabiny je neustále skvalitňovanie podmienok poskytovania sociálnych služieb v zmysle platnej legislatívy. Filozofiou je poskytovať prijímateľom kvalitné sociálne služby v súlade so štandardmi sociálnych služieb a vytvárať dôstojné podmienky života. Klienti tak, aj napriek nepriaznivému osudu života, môžu žiť kvalitný a plnohodnotný život so zachovaním ľudskej dôstojnosti.