Projektová činnosť

2021

Projekt - Rozvoj energetických služieb na regionálnej miestnej úrovni 2 - TU
              Príloha - TU

2017

Maľovanie podľa čísiel - úspešný
Záhradka pre seniorov - úspešný

2015

Život v našich rukách – nadácia VÚB - podaný

2014

Zelená pre seniorov – podaný
Podpora športu na rok 2015 - Úrad vlády SR – nepodporený
Vybudovanie výťahu v stredisku DD a DSS – podaný
Vonkajšie FIT centrum – predseda VÚC – podaný

2013

Materiálno-technické vybavenie terapeutickej miestnosti – SNOEZELEN - z MPSVaR Bratislava
ÚPSVaR, Banská Štiavnica, absolventská prax (podporený)
ÚPSVaR, Banská Štiavnica, dobrovoľníci(podporený)
Nadácia Orange, Zelená pre seniorov
ÚPSVaR, Banská Štiavnica – absolventská prax(podporený)
Centrum dobrovoľníctva CARDO, Banská Bystrica(podporený/nepodporený
v prípade nahlásenia/nenahlásenia dobrovoľníkov za celý rok 2013)
Nadácia SPP, Program Opora, Bratislava(nepodporený)
Nadácia SPP, Program Opora, Bratislava(nepodporený)
ÚPSVaR, Banská Štiavnica, dobrovoľníci (podporený)
ÚPSVaR, Banská Štiavnica, dobrovoľníci (podporený)

2012

Dni dobrovoľníctva, dobrovoľníctvo (nepodporený)
ÚPSVaR, Banská Štiavnica, dobrovoľníci (podporený)
ÚPSVaR, Banská Štiavnica, absolventská prax (podporený)

2011

OPORA 2010/2011- Nadácia SPP- nepodporený
Prekročme spolu bariéry 2011 ; Nadácia Orange- nepodporený
Nech sa nám netúlajú ; Nadácia COOP-nepodporený
Učíme sa samostatnosti a bezpečnosti na cestách ; Nadácia Allianzsp - nepodporený
Oslávte MDD s nami ; Nadácia Ekopolis - nepodporený
Cena Nadácie Orange ; Nadácia Orange- nepodporený
Zariadenie spoločenských miestností pre výchovnú činnosť - Dotácia MPSVaR -podporený 8000 eur.
Šport nás spája a integruje - OZ Partnerstvo Žiarsky región - podporený
Učíme sa separovat odpad - Nadácia Dexia banky - nepodporený
KIA motors – PC zostava pre klientov - podporený
COOP Jednota – sauna a posilňovňa – 8000 Eur