Starostlivosť o klientov

Starostlivosť o klientov zabezpečuje nepretržite službukonajúci odborný personál, ktorý zabezpečuje i dohľad, pomoc a nahrádzanie nevyhnutných životných úkonov v prípade, ak to vyžaduje stav klienta.

Náš pracovný tím tvorí riaditeľka, ekonomický úsek, vedúca práce s klientom, sociálne pracovníčky, vychovávatelia a inštruktory sociálnej rehabilitácie,hlavná sestra, zdravotné sestry, opatrovateľský personál, fyzioterapeutky, masérka, koordinátor stravovacej prevádzky, kuchári, upratovačky, prevádzkári. Starostlivosť zabezpečuje spolu 75 zamestnancov.