Poradovník čakateľov

Od 15.09.2018 vedie Poradovník čakateľov na poskytovanie sociálnej služby Domov sociálnych služieb Hrabiny.
"Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby" zasielajte priamo do nášho zariadenia a to osobne alebo poštou na adresu:
Domov sociálnych služieb Hrabiny
Rekreačná 6393/60
968 01 Nová Baňa

Aktuálne poradovníky čakateľov na poskytovanie sociálnej služby v DSS Hrabiny podľa typu poskytovanej služby sú zverejnené na internetovej stránke nášho zariadenia a na internetovej stránke BBSK:
V prípade potreby Vám v DSS Hrabiny poskytneme základné sociálne poradenstvo a poradíme pri úkonoch spojených so zabezpečením sociálnej služby.

Domov sociálnych služieb -denný pobyt - kapacita 17 osôb - poradovník nájdete TU

Domov sociálnych služieb - týždenný pobyt - kapacita 24 osôb - poradovník nájdete TU

Domov sociálnych služieb- celoročný pobyt - kapacita 38 osôb - poradovník nájdete TU

Rehabilitačné stredisko- denný pobyt - kapacita 7 osôb - poradovník nájdete TU

Špecializované zariadenie - denný pobyt - kapacita 3 osoby - poradovník nájdete TU

Špecializované zariadenie- týždenný pobyt - kapacita 3 osôb-poradovník nájdete TU

Špecializované zariadenie - celoročný pobyt - kapacita 32 osôb-poradovník nájdete TU

Zariadenie podporovaného bývania - celoročný pobyt - kapacita 4 osoby-poradovník nájdete TU