Kontakt

Zariadenie sociálnych služieb Hrabiny

Rekreačná cesta 6393/60
968 01 Nová Baňa

Kontakt: 045/67 87 540
Mobil: 0911 297 150
 0915 615 827

Riaditeľ:

Mgr. Jana Hulová

Kontakt:045/67 87 540
Mobil:0905 498 715
E-mail:riaditel@zsshrabiny.sk

Sociálne pracovníčky:

Mgr. Martina Mihálová
Mgr. Lenka Psotková

Kontakt:045/67 87 542
Mobil:0915 615 827, 0911 297 150
E-mail:socialne@zsshrabiny.sk

Účtovníčka, manažérka kvality:

Emília Búryová

Kontakt:045/67 87 525
E-mail:ekonomicke@zsshrabiny.sk

Vedúca úseku práce s klientom:

Mgr. Jana Juristá

Kontakt:      045/67 87 519
Mobil:         0948 910 018
E-mail:        veduca@zsshrabiny.sk


Referentka P a M:

Soňa Lukačová

Kontakt:045/67 87 516
E-mail:pam@zsshrabiny.sk

Finančná účtovníčka:

Ing.Zuzana Paučeková

Kontakt:045/67 87 512
E-mail:uctaren@zsshrabiny.sk

Sociálny pracovník - Manažér kvality


Mgr. Zuzana Dodoková

Kontakt: 045/67 87 540
E-mail:   manazerkvality@zsshrabiny.sk

Tvorivá dielňa

Kontakt:045/68 57 141
E-mail:dennecentrum@zsshrabiny.sk

Oddelenia :

Liečebné oddelenie - 0948 910 020
Oddelenie 2.A TP dievčatá – 0948 939 571 
Oddelenie 2.B TP chlapci  – 0948 939 552
Oddelenie 3.A CP chlapci– 0948 939 530
Oddelenie 3.B ŠZ – 0948 939 519 ( Špecializované zariadenie)


Ambulancia:

Kontakt: 045/67 87 510
E-mail: ambulancia@zsshrabiny.sk
-