Tlačivá

- Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (stiahnúť vo formáte PDF - TU )

- Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu (stiahnúť vo formáte PDF - TU )

- Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (stiahnúť vo formáte PDF - TU )

- Vyhlásenie o majetku FO na účely platenia za soc. službu (stiahnúť vo formáte PDF - TU )

- Potvrdenie lekára o bezinfekčnosti žiadateľa (stiahnúť vo formáte PDF - TU )