Rehabilitácia

Pri poruchách pohybového aparátu je zabezpečovaná našim klientom liečebná rehabilitácia. Oddelenie spolupracuje so špeciálnou školou, ktorá organizuje vyučovanie tak, aby deti mohli absolvovať rehabilitačné procedúry v rámci vyučovania. Na tomto dobre vybavenom oddelení pracuje päť rehabilitačných sestier.

Súčasťou rehabilitácie je:

  • liečebná telesná výchova - pred samotným cvičením sa deťom dávajú parafínové alebo lavathermové obklady na uvoľnenie svalov. Liečebná telesná výchova sa realizuje ako skupinová(4-5 detí s rovnakou diagnózou), individuálna (jednému dieťaťu sa venuje jedna rehabilitačná sestra). Pracuje sa s reflexnými a pohybovými liečebnými metódami.
  • vodoliečba (perličkový kúpeľ, podvodná masáž, vírivá vaňa, plavecký bazén)
  • masáže
  • magnetoterapia - spočíva v pôsobení umelého magnetického poľa na ľudský organizmus. V bunkách ľudského organizmu dochádza k elektromagnetickým a biochemickým zmenám, a tým k priaznivému ovplyvneniu kostného, svalového, imunologického, hormonálneho, kardiovaskulárneho, tráviaceho a nervového systému.
  • termo - akupresúrne masážne lôžko - Ceragem je automatické termo-akupresúrne masážne lôžko, ktoré spája tlakovú masáž s infračerveným teplom. Masážne lôžko je určené pre celkovú regeneráciu a zlepšeToto lôžko pomocou vnútorného projektoru pohybujúceho sa pozdĺž chrbtice uvoľňuje úpony okolo nie zdravotného stavu.Toto lôžko pomocou vnútorného projektoru pohybujúceho sa pozdĺž chrbtice uvoľňuje úpony okolo stavcov, narovnáva chrbticu, ukľudňuje nervové dráhy v ľudskom tele, zlepšuje krvný obeh a tok životnej energie.
  • motomed - prístroj Motomed slúži na posilňovanie zbytkovej sily svalov, podporuje vlastnú silu svalov. Elektronika prístroja zachytí už nepatrnú aktivitu nôh. Na prístroji je možné pracovať aktívne- vlastnou silou, ale aj bez využitia vlastnej sily pasívnym tréningom, pričom by sme mali dosiahnuť zmiernenie bolesti, uvoľnenie končatín, zlepšiť pohyblivosť kĺbov, aktivovať krvný obeh.
  • vertikalizátor - stropný zdvíhací systém s kazetou ROOMER využívame na presun imobilných osôb v priestoroch vodoliečby, na presun imobilných klientov do bazéna a nácvik chôdze u imobilných klientov.
  • bazálna stimuláci - v našom zariadení pracujeme konceptom Bazálnej stimulácie. Bazálna stimulácia podporuje zmyslové vnímanie klienta, rozvoj vlastnej identity, zlepšuje komunikáciu s prostredím, pomáha zvládať orientáciu v priestore a čase, zlepšuje celkovú funkciu organizmu. Konceptom Bazálnej stimulácie bolo preškolených 60 zdravotníckych a výchstimulácia sa vykonáva priamo vo výchovných bunkách, ale ja v rámci liečebnej rehabilitácie.ovných pracovníkov zariadenia. Bazálna